Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

KALENDARIUM HISTORII PRUSÓW

 

Znajdziecie tu chronologiczny przegląd dziejów plemion pruskich. Pod datą jest krótki opis wydarzenia, a pod linkiem "więcej", rozszerzenie zagadnienia.

 

ok. I tysiąclecie p.n.e.

Z pierwotnej bałtosłowiańskiej wspólnoty językowej lokalizowanej prawdopodobnie w dorzeczu Dniepru i Oki wydzielają się dwie grupy peryferyjne zachodniobałtyjska i słowiańska.

VI w p.n.e

Herodot w swoich dziejach opowiada o nieznanym ludzie Neurów, który mniej więcej w połowie VI w p.n.e. (jedno pokolenie przed wyprawą Dariusza na Scytów) wyemigrował ze swoich terenów położonych na północ od terytorium scytyjskiego. (więcej)

II w p.n.e.

Ksenofont z Lapsakos opisuje zasobną w bursztyn wyspę Baltię leżącą na Morzu Północnym.

I w. n.e.

Tacyt opisuje plemiona Estiów osiadłe wzdłuż południowego wybrzeża Bałtyku. (więcej)

II w n.e.

Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii w swoim dziele Zarys geografii podaje informację o dwóch, znanych z późniejszych przekazów, plemionach Pruskich: Galindach i Sudawach. (więcej)

VI w n.e.

Historyk germańskiego plemienia Gotów, Jordanes opisując kraj Wenedów-Sklawenów położony nad rzeką Wisklą wspomina o bardzo spokojnym ludzie, który nazywa Estami. (więcej)

IX w. n.e.

Angielski kupiec i podróżnik Wulfstan odbył zapewne w drugiej połowie IX wieku podróż morską z portu Hedeby (Szlezwig-Hedeby – duży port wczesnośredniowieczny na półwyspie Jutlandzkim) do portu Truso położonego nad dzisiejszym jez. Drużno. Przy okazji dał opis kraju Estów. (więcej)

23 kwietnia 997 r.

Biskup praski Wojciech (Adalbertus) zostaje zabity przez Prusów za przekroczenie zakazu przebywania na terenach Prusów.

lata 1008 - 1009

Działalność misyjna na terenie Prus Brunona z Querfurtu zakończona jego śmiercią 1009.02.19;

lata 1138 - 1148

Misja benedyktynów z Płocka na terenie Prus.

1141 r.

Biskup Ołumuniecki Zdika (1126-1150) mając poparcie Władysława II wyruszył z misją do Prus. (więcej)

1147 r.

Wyprawa Bolesława Kędzierzawego na Prusów. (więcej)

1149 r.

Odwetowa wyprawa Prusów na Polskę. (więcej)

lata 1149 - 1157

Podbój Prus przez Bolesława Kędzierzawego. (więcej)

1157 r.

Prusowie wspierają Polaków w walce przeciw cesarzowi Fryderykowi Barbarossie. (więcej)

18 października 1166 r.

Klęska wojsk polskich podczas karnej wyprawy do Prus. (więcej)

lata 1191-1193

Kazimierz Sprawiedliwy kilkakrotnie najeżdża pogranicze pruskie. (więcej)

1193 r.

Wyprawa Kazimierza Sprawiedliwego na Połekszan. (więcej)

1204 r.

Wyprawa opata cystersów z Łękna (Wielkopolska) Gotfryda-Boguchwała do Prus. (więcej)

 23 października 1206 r.

Podróż opata Gotfryda do Rzymu. (więcej)

lata 1207 - 1208

Opat Gotfryd i mnich Filip rozpoczynają akcję misyjną w Prusach. (więcej)

wrzesień 1209 r.

Cysterska kapituła generalna potępiła Gotfryda za to że udawał biskupa, w wyniku czego nakazano Gotfrydowi i jego mnichom zaprzestania akcji misyjnej w Prusach. (więcej)

4 września 1210 r.

Papież Innocenty III na prośbę Chrystiana i Filipa powierza opiekę nad misją pruską arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Kietliczowi, do czasu utworzenia odrębnego biskupstwa.

początki XIII w.

Akcje misyjne cystersów z Oliwy pod przywództwem Chrystiana. (więcej)

1209 r.

Powołanie przy udziale cystersów zakon braci dobrzyńskich.

10 sierpnia 1212 r.

W liście do cystersów papież potwierdza udzielenie pełnomocnictw arcybiskupowi Henrykowi Kietliczowi w dniu 1210.09.04

ok. 1213 r.

Mnich cysterski Filip zostaje zabity w nieznanych okolicznościach przez Prusów.

1215 r.

Na skutek wizyty w Rzymie Chrystiana i wodzów pruskich Surwabuny i Warpoda papież ustanowił biskupstwo misyjne w Prusach. Biskupem został Chrystian (ur. 1175-1245) wywodzący się z zgromadzenia cystersów.

przed lutym 1216 r.

Dwóch pruskich wodzów Surwabuna z Sasinii i Warpod z Lanzanii przyjęło chrzest i poddało swoje ziemie biskupowi Chrystianowi. (więcej)

ok. 1217 r.

Pogańscy Prusowie stanęli do walki z chrześcijaństwem ich wypady docierały aż na sąsiednie ziemie polskie.

3 marca 1217 r.

Papież Honoriusz III na prośbę biskupa Chrystiana wobec zagrożenia, udziela mu pełnomocnictw do konsekrowania biskupów, ogłaszania krucjat do Prus.

1218 r.

Biskup Chrystian otrzymuje od papieża pełnomocnictwa do tworzenia nowych biskupstw na terenie Prus.

1219 r.

Druga krucjata na teren Prus z inicjatywy biskupa Chrystiana. (więcej)

5 sierpnia 1222 r.

Darowizna Konrada Mazowieckiego na rzecz biskupa Chrystiana. (więcej)

31 grudnia 1222 r.

Bulla papieża Honoriusza III. (więcej)

11 kwietnia 1223 r.

Darowizny Konrada z dnia

5 sierpnia 1222 r.

zatwierdził papież Honoriusz III.

1223 r.

Trzecia wyprawa krzyżowa do ziemi Prusów. (więcej)

lata 1224 - 1228

Z inicjatywy Chrystiana z uczestników krucjat przeciw Prusom formuje się Zakon Rycerstwa Chrystusa zwany Braćmi Dobrzyńskimi. (więcej)

1226 r.

Prusowie wymordowują oliwskich Cystersów. (więcej)

1226 r.

Książe pomorski Świętopełk sprowadza do siebie Zakon Kalatrawensów, których osiedlił w Tymawie nad Wisłą.

1226 r.

Za namową biskupa Chrystiana i zgodą biskupa Płockiego Güntera Konrad sprowadza Zakon Braci Domu Niemieckiego Najświętszej Maryi Panny (Krzyżaków).

 

© Towarzystwo Pruthenia