Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

17 grudnia 2009 r. (czwartek), godz. 18.00
Marek Franciszek Jagodziński
Truso – nowe spojrzenie na historię wczesnośredniowiecznej Europy

Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr Marek F. Jagodziński (ur. 1953 r.) archeolog i mediewista jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Od lat związany z Elblągiem, początkowo jako konserwator zabytków archeologicznych, a potem jako starszy kustosz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Jest autorem świetnych ekspozycji archeologicznych oraz ok. stu publikacji, w tym kilku książek dotyczących głównie wczesnego średniowiecza ziem pruskich. Jest znakomitym archeologiem terenowym, badaczem kilkudziesięciu stanowisk archeologicznych. Do historii archeologii przejdzie głównie jako polski Schliemann - odkrywca i wieloletni badacz rozległej osady w Janowie Pomorskim, koło Elbląga, która powszechnie identyfikowana jest ze znanym w źródłach pisanych ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym Truso.

W wykładzie dr Jagodziński przedstawi nowe aspekty i wyniki badań Truso, podkreślając przede wszystkim te czynniki, które wpłynęły na względnie rychłą adaptację zdobyczy cywilizacyjnych oraz kierunki kontaktów handlowych mieszkańców Truso. Zwróci również uwagę na rozwój Truso wynikający, m.in. z oddziaływań zachodnich - z cesarstwa karolińskiego, a także wpływów późniejszych, ze świata muzułmańskiego.


mjh

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia