Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

19 listopada 2009 r. (czwartek), godz. 18.00
Adam Waluś
Obrzędy pogrzebowe i wierzenia religijne zachodnich Bałtów w świetle badań wykopaliskowych cmentarzysk w Piórkowie i Stolnie, woj. warmińsko-mazurskie

Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr Adam Waluś (ur. 1949 r.) jest archeologiem, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, adiunktem w Instytucie Archeologii tej uczelni. Jest autorem ok. stu publikacji dotyczących głównie pradziejów ziem zachodniobałtyjskich. Jest znakomitym archeologiem terenowym, badaczem kilkudziesięciu stanowisk archeologicznych. Ma niesamowitą intuicję terenową, mówi się, że dr Waluś idąc przez pole podeszwami butów wyczuwa, czy w danym miejscu warto kopać. Stąd najpewniej kapitalne wyniki jego wykopalisk, np. w Piórkowie, Rembielinie (nagromadzenie zabytków celtyckich), Stolnie, Wyszemborku (miejsca kultu z V-III w. przed Chr.) oraz Ząbiu (neolityczny książe).

W wystąpieniu swoim dr Waluś omówi w oparciu o bogaty materiał ilustracyjny rewelacyjne rezultaty wykopalisk dwóch nekropoli kurhanowych położonych przy lewym brzegu dolnej Pasłęki oraz odniesie się do kultury duchowej zachodnich Bałtów.


mjh
 

 Powrót

© Towarzystwo Pruthenia