Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Seminarium Prussicorum

 

Sprawozdanie


    W dniu 4 grudnia 2008 r. w Ośrodku Badań Naukowych w Olsztynie miał miejsce wykład mgr Roberta Klimka „Kamienie ofiarne na obszarze Galindii”, który odbył się w ramach cyklu „Seminarium Prussicorum”. Odczyt miał charakter prezentacji multimedialnej, podczas której omówiono i przedstawiono zdjęcia głazów o znaczeniu sakralnym z obszaru Galindii oraz jej pogranicza. Dokonana została robocza klasyfikacja kamieni kultowych na cztery grupy:

    1. Sanktuaria – obiekty, na których w centralnej części znajduje się głaz kultowy, otoczony kręgami kamiennymi – Długi Kąt (gm. Biała Piska), Poganowo (gm. Kętrzyn), Żywki (gm. Kruklanki).
    2. Głazy z misami ofiarnymi: Dybowo (gm. Mikołajki), Gierłoż (gm. Kętrzyn), Jakunówka (gm. Pozezdrze), Stare Juchy (gm. loco).
    3 Duże kamienie ulokowane na obrzeżach cmentarzysk, pod którymi stwierdzono warstwę spalenizny, fragmenty ceramiki i przepalone kości: Kruklanki (gm. loco).
    4. Pozostałe głazy, mogące spełniać w czasach pogańskich rolę sakralną: Bajtkowo (gm. Ełk), Bukwałd (gm. Dywity), „Diabelski Głaz” w Puszczy Boreckiej (gm. Kruklanki), Klusy (gm. Ełk), Muntowo (gm. Mrągowo), Olsztyn (gm. loco), Pisz (gm. loco), Siniec (gm. Srokowo), „Św. Kamień” k/ Szczepkowa (gm. Wydminy), Święty Kamień (gm. Srokowo), Talusy (gm. Ełk), Wyspa Kormoranów (gm. Giżycko).

    Wśród wymienionych powyżej obiektów szczególnie cennym obiektem wydaje się być sanktuarium w Żywkach. Stanowisko zostało odnotowane w przedwojennych niemieckich archiwaliach i później, aż do bieżącego roku zapomniane. Ukryte wśród lasów i bagien, tworzy niesamowicie tajemnicze miejsce. Całość stanowi około 20 głazów, które według niemieckiego archeologa H. Kemke tworzyły kręgi. W centralnej części znajduje się duży kamień, który posiada wgłębienie w górnej części, przypuszczalnie pełniące rolę misy ofiarnej. Na wschodnim skraju miejsca kultowego położony jest płaski głaz, który mógł być tzw. „stołem ofiarnym”. W pobliżu znajdowały się dwa cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich (Grądy, niem. Grunden i Żywki niem. Siewken).

    Podczas analizy lokalizacji poszczególnych kamieni kultowych zauważono, że w przypadku wczesnego średniowiecza, w zdecydowanej większości znajdowały się one na obszarze pogranicza plemiennego Galindii. Biorąc pod uwagę okres wpływów rzymskich, powyższe obiekty zazwyczaj ulokowane były w pobliżu cmentarzysk oraz na rubieżach osadniczych.

Robert Klimek


Powrót

© Towarzystwo Pruthenia