Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Seminarium Prussicorum

 

Kazimierz Grążawski

(UWM Olsztyn)

"Chrystianizacja ziemi lubawskiej"
(streszczenie referatu prezentowanego na 'Seminarium Prussicorum' 6 listopada 2008 r.)


Referat powstał na bazie jednego z rozdziałów pracy autora pt. Ziemia lubawska na rubieży świata słowiańskiego w VIII- XIII w. Studium nad rozwojem osadnictwa, złożonym do druku w Wydawnictwie UWM w Olsztynie.


1. Przynależność etniczna ziemi lubawskiej w okresie VIII – XI w. wydaje się być nadal przedmiotem dyskusji, choć wydaje się, że w świetle dotychczasowych badań była to strefa dominacji etosu słowiańskiego, przynajmniej do tzw. Garbu Lubawskiego, zaś obszary w okolicach Lubawy i Nowego Miasta Lubawskiego oraz Lidzbarka Welskiego pozostawały w ręku pruskich Sasinów. Owo plemię, jako „odnoga” Galindów opanowało niemal całą ziemię lubawską dowodnie w pierwszej połowie XIII w., z wyłączeniem obszarów okolic Świecie nad Drwęcą (gród Grążawy). Potwierdzają to pretensje książąt mazowieckich, począwszy od Konrada mazowieckiego do tych ziem jako zdobytych przez ich przodków (co najmniej w XII w.)


2. Chrystianizacja ziemi lubawskiej przebiegała w kilku etapach: pierwszy odnosi się do działań państwa piastowskiego, które na fali idei krucjatowej podejmowała liczne wyprawy na ziemi pruskie, w tym przez ziemię lubawską, której południowa część zapewne w wiekach XI-XII opanowana była przez żywioł słowiański. Tamże tworzyła się rubież osadnicza dająca podstawę organizacji stróży grodowej na przełomie XII i XIII w. Drugi etap to misja cysterska biskupa pruskiego Chrystiana – dążącego do stworzenia państwa zakonnego w Prusach (chrzest Warpody i Surwabuno). Trzeci etap to chrystianizacja prowadzona podbojem ziem pruskich przez zakon krzyżacki (do 1283 r.)


3. Przyjmowanie nowej wiary w aspekcie zbiorowym trwało przynajmniej dwa stulecia: od etapu inicjacji przez chrzest, konwersji wierzeń (dualizm), synkretyzacji, aż do tworzenia sieci parafialnej, przyjęcia nakazów prawa kanonicznego i synodów biskupich (traktat dzierzgoński (1247).


Powrót

© Towarzystwo Pruthenia