Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Dzieje Warmii i Mazur

 
Towarzystwo "Pruthenia"
Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Pracownia Wydawnicza "ElSet"

serdecznie wszystkich zaprasza na

prezentację podręcznika do historii i kultury regionu
"Dzieje Warmii i Mazur"

która odbędzie się

23 lutego 2008 r. (sobota)
w godzinach 10.00 - 16.00

w Auli im. Marii i Georga Dietrichów
Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
(ul. Kurta Obitza 1)

Prezentacja będzie połączona z warsztatami regionalnymi, polegającymi na dyskusji o ostatecznym kształcie podręcznika.

W spotkaniu uczestniczyć będą autorzy, wydawcy oraz władze samorządowe i oświatowe województwa warmińsko-mazurskiego.

Honorowy patronat
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas


P R O G R A M
Jan Gancewski (koordynator programu) – Wprowadzenie
Bogdan Radzicki (kanclerz Towarzystwa "Pruthenia") – Powitanie
Izabela Lewandowska (redaktor podręcznika) – Idea powstania podręcznika – plany jego popularyzacji i wdrożenia do edukacji szkolnej
Hanna Królikowska, Elżbieta Skóra (wydawcy) – Koncepcja merytoryczna budowy podręcznika w kontekście przejrzystości formy i atrakcyjności graficznej książki
Jan Gancewski – Prezentacja audio-wizualna
P r z e r w a   k a w o w a  –  p r z y g o t o w a n i e   d o   d y s k u s j i
Warsztaty – wymiana opinii, dyskusja, wnioski
Zakończenie
Odbiór certyfikatów

 

"DZIEJE WARMII I MAZUR. Podręcznik dla młodzieży"
pod redakcją Izabeli Lewandowskiej

A u t o r z y :
dr Mirosław J. Hoffmann – Rozdział I. Pradzieje ziem pruskich
dr Jan Gancewski, mgr Iwona Gancewska – Rozdział II. Średniowiecze (X–XV wiek)
dr Janusz Hochleitner – Rozdział III. Warmia i Mazury w epoce nowożytnej (1525–1772)
mgr Joanna Ulatowska-Letko – Rozdział IV. Prusy Wschodnie w latach 1772–1914
dr Paweł Letko – Rozdział V. Prusy Wschodnie w czasie wojen i między wojnami
mgr Iwona Jóźwiak – Rozdział VI. Historia Warmii i Mazur po 1945 roku
Wy d a w c a :
Pracownia Wydawnicza „ElSet”, Olsztyn


Powrót

© Towarzystwo Pruthenia