Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Seminarium Prussicorum

 

SEMINARIUM PRUSSICORUM
2007/2008

Wprowadzenie

 

W roku akademickim 2007/2008 Seminarium Prussicorum zmieni nieco formułę. Rezygnujemy z posiedzeń zwyczajnych, na których swoje prace przedstawiali magistranci i doktoranci. Będzie zatem tylko jeden rodzaj posiedzeń seminarium. Na nim przewidujemy zarówno wystąpienia gości z referatami, jak też wystąpienia naukowe w postaci komunikatów magistrantów i doktorantów związanych z problematyką seminarium. Będzie to wymagało jednak od moderatorów większego zaangażowania w przygotowanie wystąpień naszej młodzieży.
W kolejnej edycji seminarium pojawią się goście z zagranicy: z Litwy i Niemiec, co generuje pewne koszty, ale podnosi rangę seminarium i poszerza skromne kontakty ze światem naszego lokalnego środowiska naukowego.
Za wystąpienia na seminarium nie wypłacamy honorariów autorskich, nie są one również publikowane. Idea seminarium zakłada, że w wystąpieniach przedstawia się pod dyskusję treści będące przedmiotem aktualnych badań i refleksji naukowej, dotąd nie publikowane, a wręcz dopiero przygotowywane do publikacji. Inaczej jest tylko w przypadku zapraszanych gości, których prosimy o wygłoszenie referatu na zaproponowany przez nas temat. Wówczas chodzi najczęściej o zapoznanie uczestników seminarium z aktualnym stanem badań w jakimś obszarze wiedzy.
Seminarium zachowuje w roku akademickim 2007/2008 swój interdyscyplinarny charakter. Poszerzamy go tym razem o refleksję metodologiczną, która – mamy nadzieję – na stałe zagości na tym forum.
Po drugim roku funkcjonowania seminarium mamy nadzieję opublikować na łamach „Pruthenii” szerokie sprawozdanie z jego działalności ze streszczeniami wystąpień.
 

Bogdan Radzicki - Kanclerz Towarzystwa


Seminaria odbywają się zawsze w Ośrodku Badań Naukowych
(ul. Partyzantów 87, s. 114), o godz. 17.00


Powrót

© Towarzystwo Pruthenia