Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

22 października 2009 r. (czwartek), godz. 18.00
Ryszard Sajkowski
Południowa strefa nadbałtycka w świetle źródeł pisanych
Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr Ryszard Sajkowski (ur. w 1964 r. w Iławie) jest historykiem, absolwentem UMK w Toruniu, adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych UW-M w Olsztynie, oraz członkiem-założycielem Towarzystwa "Pruthenia". Na jego dorobek naukowy składa się szereg publikacji z zakresu historii wczesnego cesarstwa rzymskiego (kult cesarski, senat jako trybunał sądowy, Tacyt). w tym kapitalna, bardzo wysoko oceniona przez specjalistów książka "Divus Augustus Pater. Kult boskiego Augusta za rządów dynastii julijsko-klaudyjskiej" (Olsztyn 2001).

W wykładzie dr Sajkowski omówi antyczne źródła pisane, których autorzy odnoszą się do barbaricum, a przede wszystkim wspominają o ziemiach u południowych i południowo-wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego. Opowie zatem dr Sajkowski o historii tych obszarów w pierwszych stuleciach po Chrystusie widzianej oczyma dziejopisarzy starożytnych.


mjh
 

 Powrót

© Towarzystwo Pruthenia