Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

19 kwietnia 2007 r. (czwartek), godz. 18.00
Mariusz Wyczółkowski "Krzyżackie systemy obronne na terenie Barcji"
Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Wystąpienie poświęcone będzie prezentacji rekonstruowanego krzyżackiego systemu obronnego zlokalizowanego w północnej części plemiennej ziemi Bartów, w dawnej Puszczy Marszałkowskiej. Już wstępne rozpoznanie i wstępna kwerenda historyczna pozwalają na stwierdzenie, iż mamy do czynienia z unikatowym systemem wałów, które przebiegając pomiędzy dwiema strażnicami w Gujach i Mołtajnach tworzyły rubież obronną wewnątrz państwa zakonu krzyżackiego, na granicy komturstwa królewieckiego należącego do marszałków Zakonu (prokuratoria w Gierdawach) i brandenburskiego (prokuratoria w Barcianach). Dodatkowym wsparciem ziemnych umocnień liniowych były 3 gródki - strażnice w Jegławkach, Wilczynach i na północ od Asun. Druga linia umocnień ziemnych znajdowała się na obecnym terenie Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim. Jest to pierwsza rozpoznana i tak dobrze zachowana rubież obronna z terenu dawnych ziem zakonu krzyżackiego. Relikty wałów zachowały się niejednokrotnie w dobrym stanie dzięki usytuowaniu na terenach zajętych co najmniej od początku XIV w. przez lasy. Pełne zinwentaryzowanie i wstępne rozpoznanie archeologiczne reliktów średniowiecznych wałów obronnych jest obecnie celem projektu finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu 4 Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”.
 

 Powrót

© Towarzystwo Pruthenia