Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

22 marca 2007 r. (czwartek), godz. 18.00
Kazimierz Grążawski
"O tak zwanej częściowej okupacji ziemi chełmińskiej przez Prusów
– głos w dyskusji"

Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr Kazimierz Grążawski (ur. w 1957 r. w Brodnicy) – archeolog, studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy kustosz Muzeum w Brodnicy oraz adiunkt Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Członek kilku stowarzyszeń naukowych, m.in. Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Michałowskiej w Brodnicy oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1990 r. jest redaktorem periodyku naukowego „Szkice brodnickie”. Badał kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, głównie wczesnośredniowiecznych grodzisk, kierował również planowymi wykopaliskami w Lidzbarku Welskim. W 1999 r. obronił pracę doktorską pt. „Zasiedlenie rejonu środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu (od 2. poł. VII do 1. poł. XIII w.)”. Dr Grążawski jest znakomitym specjalistą zagadnień pogranicza prusko-słowiańskiego, autorem prawie pięćdziesięciu publikacji, w tym czterech książek, a także organizatorem kilku konferencji archeologicznych, w tym międzynarodowych.
W wykładzie autor zastanowi się, jak w świetle badań archeologicznych i ustaleń mediewistów wygląda problem ewentualnej przejściowej okupacji ziemi chełmińskiej opisany przez Piotra z Dusburga, a przywołany przez Jana Powierskiego. Czy istnieją ślady tej okupacji?, czy archeologia może wypowiadać się w tej kwestii?

mjh

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia