Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Nowości

 

12 stycznia 2006 r. (czwartek), godz. 18.00
Mirosław J. Hoffmann "Czy historycy nie spóźnili się z jubileuszem Olsztyna?
- teren miasta przed trzema tysiącami lat"

Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr M. J. Hoffmann (ur. w Elblągu) jest archeologiem, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przedmiotem wykładu będzie próba odpowiedzi na pytanie, jak wyglądał teren Olsztyna przed trzema tysiącami lat, jak żyli i czym zajmowali się ludzie tu żyjący. Asumptem do rozważań Hoffmanna są nieznane wcześniej źródła archiwalne z badań archeologicznych, które odnalazł przed dwoma laty w Museum für Vor- und Frühgeschichte w Berlinie. Archiwalia te, do 1945 r. znajdowały się w Prussia Museum w Królewcu. Potem, w wyniku tragicznych wydarzeń dziejowych, i po wielu latach tułaczki trafiły do Berlina, gdzie po ich konserwacji są od kilku lat udostępniane do kwerend i badań studyjnych. Źródła te dotyczą rozległej osady z młodszej epoki brązu (X-VII w. p.n.e.) w Olsztynie-Hermenau - najstarszego z dotąd odkrytych na terenie Olsztyna osiedla o stałej zabudowie i ciągłym osadnictwie. Gdzie znajdowała się część miasta zwana w okresie międzywojennym Hermenau?, kto badał to osiedle?, jaki był los pozyskanych zabytków?, wreszcie - dlaczego odkrycie to spowodowało zamieszanie wśród nacjonalistycznych władz miasta i wzbudziło kontrowersje wśród archeologów? Odpowiedzi na te, a także inne pytania, uzyskać będzie można w czwartek, 12 stycznia, o godz. 18.00.

mjh

 

 

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia