Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Nowości

 

1 grudnia 2005 r. (czwartek), godz. 11.00
Justyna Prusinowska "Od Romowe do świętej góry.
Wędrówki pruskiej świątyni w literaturach bałtyckich"

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
ul. Partyzantów 87

Dr Justyna Prusinowska (ur. w 1977 r. w Poznaniu) jest absolwentką lituanistyki tamtejszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Już praca magisterska przedstawiona w Katedrze Skandynawistyki i Bałtologii pod tytułem Bogowie dawnych Litwinów w „Witoloraudzie” Józefa Ignacego Kraszewskiego określiła zainteresowania Pani Doktor skupiające się na zagadnieniach religii i mitologii Bałtów. Problematyka ta znalazła swoje odzwierciedlenie również w temacie rozprawy doktorskiej Wokół Romowe. Obraz pogańskiej świątyni pruskiej w dziewiętnastowiecznym piśmiennictwie Łotwy, Litwy, Polski i Niemców bałtyckich, obronionej przez Panią Justynę Prusinowską w roku 2005 w Instytucie Językoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dr Justyna Prusinowska jest adiunktem w Zakładzie Bałtologii Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest autorką artykułów poświęconych mitologii i religii Bałtów oraz zagadnieniom polsko-litewsko-łotewskich związków literackich, uczestniczy w szeregu konferencji naukowych poświęconych problematyce bałtyjskiej oraz ekspedycjach naukowych, między innymi w 2005 roku była organizatorem interdyscyplinarnej ekspedycji naukowej Na skrzyżowaniu kultur Zachodnich Bałtów i ich sąsiadów - na ziemie dawnych Prusów znajdujące się obecnie w granicach Polski. Członkowie ekspedycji gościli w Towarzystwie „Pruthenia”.
Pracę badawczą baltologa Justyna Prusinowska łączy z archeologiczną pasją, od 1997 roku systematycznie uczestniczy w badaniach wykopaliskowych na terenie Polski w charakterze dokumentalisty.

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia