Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Warsztaty bałtyjskie

 

17 listopada (czwartek), godz. 18.00
Grzegorz Białuński "Ród Prusa Kleca"
Sale Kopernikowskie zamku olsztyńskiego.
Wstęp wolny.

Dr hab. Grzegorz Białuński (ur. w 1967 r. w Giżycku) - historyk, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest profesorem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz pracownikiem naukowym Ośrodka Badań Naukowych w Olsztynie. Autor prawie dwustu publikacji, w tym kilku książek. Współtwórca i redaktor periodyku historycznego „Masovia. Pismo poświęcone dziejom Mazur". Jest członkiem zarządu kilku towarzystw naukowych, a także Stowarzyszenia Miłośników Historii i Kultury Prusów „Pruthenia".


Przedmiotem rozważań prof. Białuńskiego będą dzieje rodu Kleców, wywodzącego się z dawnych Prusów - protoplastą rodu byt Klec, poddany biskupa pomezańskiego, potomek pruskich naczelników ziemi Rezja. Pod koniec XIV wieku rodzina ta awansowała do warstwy rycerstwa, a w następnym jej przedstawiciel byt nawet posłem na sejm Prus Książęcych. Najwybitniejszymi przedstawicielami rodu byli rycerz Krzysztof z Klecewa, aktywny uczestnik w wojnie trzynastoletniej oraz kustosz warmiński Andrzej Klec. Jeden z przedstawicieli głównej linii rodu - Stefan Klec - był kolonizatorem okolic Ostródy w XIV wieku. Losy rodu Prusa Kleca ukazują, że ludność pruska nie stanowiła biernej i bezimiennej masy, ale aktywnie i - co ważne -uchwytnie w źródłach wzięła udział w budowie nowego społeczeństwa w państwie zakonu krzyżackiego.

 

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia