Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

WARSZTATY CERAMIKI PRADZIEJOWEJ
I WCZESNOŚREDNIOWIECZNEJ

 

Szanowni Państwo,

najstarsze dzieje naszego regionu – będącego we wczesnym średniowieczu domeną plemion pruskich budzą coraz większe zainteresowanie w szerokich kręgach. Zainteresowanie prowadzonymi przez nasze Towarzystwo prezentacjami dotyczącymi historii i kultury Prusów przekraczało nawet nasze możliwości wyjazdów do szkół. Na bazie zebranych tam doświadczeń, przygotowaliśmy na rok 2006 nową propozycję – Warsztaty Ceramiki Pradziejowej i Wczesnośredniowiecznej. Stało się to możliwe, ponieważ od lata 2005 działa z powodzeniem w stowarzyszeniu Pruthenia sekcja ceramiki pradziejowej. Jej członkowie pod kierunkiem Pawła Szymańskiego z pracowni ceramiki Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie prowadzą prace nad rekonstrukcją technologii i form ceramiki kultury kurhanów zachodniobałtyjskich.

Właśnie wylepianiu form ceramiki charakterystycznej dla nosicieli tej kultury, uważanej powszechnie za protoplastów wczesnośredniowiecznych Prusów poświęcone są warsztaty, które mamy przyjemność Państwu zaproponować.

Warsztaty ceramiki pradziejowej są adresowane do dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Może w nich uczestniczyć około 12 dzieci podzielonych na paroosobowe grupy, którymi opiekuje się instruktor. Warsztaty trwają około 4 godzin, obejmują prezentację multimedialną na temat technologii produkcji i form naczyń glinianych w kulturze kurhanów zachodniobałtyjskich, naukę przygotowania gliny i kruszywa do wylepiania, oraz część praktyczną, w której dzieci pod opieką instruktorów przygotowują samodzielnie małe naczynia (kubki, czarki) według wzorów historycznych.

Zamawiający warsztaty musi zapewnić odpowiednie pomieszczenie, ekran do prezentacji slajdów oraz możliwość ustawienia komputera i rzutnika multimedialnego. Dzieci podczas pracy siedzieć będą na kocach, które albo same muszą przynieść, lub które zapewni szkoła. Samo wylepianie wykonuje się na podkładkach, które przywożą ze sobą instruktorzy. Glinę i pozostałe materiały zapewnia również Towarzystwo Pruthenia.

Koszt warsztatów to około 350 zł w zależności od odległości szkoły od Olsztyna.

Wylepione przez dzieci naczynia pozostają w szkole, lub dzieci zabierają je do domu. Decyduje o tym organizator warsztatów. Naczynia lepione przez instruktorów podczas warsztatów pozostają w szkole. Ze względu na wymogi technologiczne (potrzeba przynajmniej parę dni, żeby naczynia wyschły) warsztaty nie obejmują wypału ceramiki. Instruktorzy zostawią w szkole instrukcję jak taki wypał ceramiki przeprowadzić samodzielnie w ognisku.


Kontakt:
dr Bogdan Radzicki – Kanclerz Stowarzyszenia.
tel. kom. 601 477 690
e-mail: brad@uwm.edu.pl

 

  

Powrót

© Towarzystwo Pruthenia