Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Pismo Pruthenia

 
PRUTHENIA
tom II
Olsztyn 2007

Zawartość 188 stron.

Spis treści:

Bogdan Radzicki, Przeszłość i "Inny". Historia jako próba zrozumienia "innego"

I. Studia i artykuły
Wiesław Długokęcki, Uwagi o genezie i rozwoju wczesnośredniowiecznych Prus do początków XIII wieku
Jerzy M. Łapo, Co właściwie wiemy o pruskich babach kamiennych?
Cezary Tryk, Czy Prusowie znali łowy z sokołami przed przybyciem zakonu krzyżackiego?
Grzegorz Białuński, Ród Wajsylewiców. Fragment z dziejów pruskiej emigracji
Alicja Dobrosielska, Elbląska rodzina Zamehl - przyczynek do trwania pruskiej tożsamości
Justyna Prusinowska, Religia i mitologia Bałtów w literaturze polskiej, łotewskiej, litewskiej Niemców wschodniobałtyckich schyłku XVIII i w XIX stuleciu

II. Materiały i źródła
Kaziemierz Grążawski, Z najnowszych badań pogranicza słowiańsko-pruskiego w rejonie lubawsko-iławskim
Letas Palmaitis, Lingwistyczne podstawy odtworzenia języka pruskiego


III. Recenzje i omówienia
Jan Kierszka, Mity i legendy Prusów (Marek Łapo)

IV. Sprawozdania i komunikaty
Alicja Dobrosielska, Sprawozdanie z konferencji naukowej "Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów - Colloquia Baltica II", Olsztyn 26-28 października 2006 roku
 

Cena pisma to:
20 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo "Pruthenia"
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10-725 Olsztyn


Pytania kierować można również pocztą elektroniczną:
pruthenia@uwm.edu.pl
pruthen@human.uwm.edu.pl© Towarzystwo Pruthenia