Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

Pismo Pruthenia

 
PRUTHENIA
tom I
Olsztyn 2006

Zawartość 180 stron.

Spis treści:

- Bogdan Radzicki "Historia i tożsamość"

I. Studia i artykuły
- Wojciech Nowakowski "Korzenie Prusów. Stan i możliwości badań nad dziejami plemion bałtyjskich w starożytności
   i początkach średniowiecza"

- Grzegorz Białuński
"Stan badań historycznych nad dziejami Prusów po 1945 roku"
- Izabela Lewandowska
"Problematyka Prusów w badaniach Instytutu Mazurskiego w Olsztynie w pierwszych latach
   powojennych"

- Letas Palmaitis
"Nowe badania nad językiem pruskim"

II. Materiały i źródła
- Robert Klimek "Wały podłużne w Nerwiku, gmina Purda, województwo warmińsko-mazurskie"
- Jerzy Marek Łapo
"W poszukiwaniu końca średniowiecza na Mazurach. Uwagi na marginesie badań wykopaliskowych
   na przykościelnym cmentarzu w Węgorzewie (Węgoborku)"

- Kazimierz Madela
"Jak Prusowie wytwarzali zimno?"

III. Klasyka
- Henryk Łowmiański "Stań badań nad dziejami dawnych Prusów"

IV. Sprawozdania i komunikaty
- Grzegorz Świderski "Sprawozdanie z konferencji naukowej 'Interdyscyplinarne spotkania z historią i kulturą Bałtów
   - Colloquia Baltica', Olsztyn 23-24 września 2004 roku"

 

Cena pisma to:
20 zł + koszty wysyłki

Zamówienia proszę kierować na adres:

Towarzystwo "Pruthenia"
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
ul. K. Obitza 1/221
10-725 Olsztyn


Pytania kierować można również pocztą elektroniczną:
pruthenia@uwm.edu.pl
pruthen@human.uwm.edu.pl© Towarzystwo Pruthenia