Książki historyczne o historii Prus i stare meble stylowe to wszytko znajdziesz w miasteczku na Warmii o nazwie Dobre Miasto
Powrót do indeksu
 

 

Trzy pytania do Prezesa Stowarzyszenia Miłośników
Historii i Kultury Prusów „Pruthenia”
dr Mirosława Hoffmanna


 

— Od jak dawna działa „Prutenia"?

— Stowarzyszenie zostało zawiązane w Olsztynie i działa wolą około 20 osób, wśród których są m.in. archeolodzy, historycy, filozofowie, studenci. Inicjatywa jest względnie młoda, gdyż istniejemy od roku. Siłą, która w dużej mierze przyczyniła się do powstania organizacji była działalność Bogdana Radzickiego, filozofa z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. On poczynił pierwsze kroki.

— W czym przejawia się Wasza aktywność?

— Przede wszystkim jest to edukacja poprzez for­my odczytów, wyjazdy w teren, oglądanie i weryfikacja grodzisk i innych obiektów związanych z Prusami. Naszym celem jest w perspektywie budowa osiedla pruskiego. Terenem działania jest obec­nie obszar województwa, na razie głównie środowisko olsztyńskie. Podejmujemy pewne wysiłki, aby stworzyć placówkę w Górowie Itaweckim, a dokładniej w Kandydach. Tam pracuje jeden z naszych członków Jerzy Necio, nauczyciel z miejscowej szkoły, który podziela nasze zainteresowania. W stowarzyszeniu mamy również mieszkańca Giżycka, więc może i tu rozwiniemy działalność.

— Przytoczmy przykłady dotychczasowych osiągnięć...

— Największym jest scalenie ludzi i przekonanie ich do idei. Frekwencja na naszych spotkaniach jest spora. Powodzeniem cieszą się także wyjazdy terenowe. Najbliższy, w dniach 26-27 maja, obejmie okolice Ornety, gdzie uwzględnimy liczne stanowiska archeologiczne, głównie grodziska i kurhany. Zwrócimy też uwagę na architekturę późniejszą, czyli gotycką. Prawdopodobnie w ciągu dwóch, trzech tygodni będziemy rozpatrywali lokalizację przyszłego osiedla pruskiego. Stanie ono w okolicach Pieniężna lub Ornety, terenach charakteryzujących się strukturalnym bezrobociem. Wiążemy z tym nadzieje na pozyskanie środków na realizację projektu.


Sławomir Kędzierski

 Powrót

© Towarzystwo Pruthenia